اخبار مربوط به «نقش فرزندان در تربیت پدر و مادر»

ماها هیچ وقت نمی توانیم به اندازه ی آن کودک سیزده ساله بزرگ بشویم… همچین کودکی حتماً باید توی آغوش امام زمانش بزرگ شده باشد…

این ها را می دانم اما باز انگار یادم می رود و گمشده را جای دیگر جستجو می کنم.

تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

حالا یک بار خودت را بگذار جای آن طفل و بنشین از اول به همه ی آن روز ها فکر کن…

و به مولایی که گاهی از نزدیک، گاهی از دور مراقب و نگران تو بوده…

تاریخ ارسال: ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

بچه ها پیامبران خوبی هستند برای هدایت ما، به شرط آن که ما هم امت خوبی باشیم

تاریخ ارسال: ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬