اخبار مربوط به «نظم در کودکان»

اتاق و منزل نامرتب و در هم ریخته این پیام را به کودکان می دهد که نیازی نیست برای وسایل شخصی خود وحتی دیگران ارزشی قایل باشند و به محیط اطراف خود احترام بگذارند.

تاریخ ارسال: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬