اخبار مربوط به «نامهای خدا»

با هر کدوم از نام های خدا چشماش رو میبست و باز میکرد و دوباره ذکر بعدی…

تاریخ ارسال: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬