اخبار مربوط به «میزان اضافه وزن در سه ماهه اول بارداری»

خانم باردار در ۳ ماهه اول بارداری حداکثر ۳۰/۱ تا ۲ کیلو گرم باید اضافه کند.