اخبار مربوط به «مهلقا ملاح»

اولین و مهم‌ترین کاری که دکتر مه‌لقا ملاح برای رسیدن به هدف‌های زیست‌محیطی انجام داده، تاسیس «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست» بوده است. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست پس از کسب اجازه رسمی در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۱۳۷۴اعلام موجودیت کرده و به‌عنوان یک سازمان غیردولتی محیط‌زیستی فعالیت خود را آغاز کرد. این […]