اخبار مربوط به «مهر و تسبیح»

بچه کوچولوها نماز خواندن را خیلی دوست دارند. یادشان بدهیم با دست های خودشان مهر و تسبیح بسازند.

تاریخ ارسال: ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬