اخبار مربوط به «مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودک»

استفاده از کامپیوتر برای کودکان کمتر از سه سال توصیه نمی شود و کامپیوتر در سنین کودکی باید موجب افزایش خلاقیت و انگیزه شود. به گزارش وب دا؛ عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه انرژی کودکان بهتر است صرف یادگیری مهارت های حرکتی، زبانی، ارتباط برقرار […]