اخبار مربوط به «مهارت نوزاد»

اولین کلماتی که کودک بر زبان می آورد زیباترین و دلنشین ترین آوا در گوش والدین است اما هر کودکی تا زمان شروع صحبت کردن مسیر بلندی را طی می کند. در هر زمان مهارت های مختلفی را می آموزد تا در نهایت قدرت پیدا می کند کلمه ای را بیان کند. مهارت های ارتباطی […]

تاریخ ارسال: ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬