اخبار مربوط به «منوچهر احترامی»

تویِ ده شَلَمرود حسنی تک وتنها بود

حسنی نگو ، بلا بگو تنبلِ تنبلا بگو

موی بلند ، روی سیاه ، ناخن دراز ، واه واه واه !

فلفلی یک کرم ابریشم دارد و از آن به خوبی مراقبت می کند. روزی کرم او ناپدید می شود و فلفلی هرچه به دنبالش می گردد او را نمی یابد، در حالی که کرم ابریشم در پشت رخت خواب، پیله ای به دور خود تنیده است.

با مطالعه این کتاب کودکان شما با مفهموم جمع و تفریق آشنا شده.

تاریخ ارسال: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

خرس این قصه با همه درگیر می شود و آخر سر هم عسل­ها را نصیب مورچه­ ها می­ کند

تاریخ ارسال: ۰۵ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬