اخبار مربوط به «مقام مادر در قرآن»

پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید وبه پدر ومادر خود احسان کنید.

تاریخ ارسال: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬