اخبار مربوط به «معصومیت»

به چشم های کودکانه ای که فقط و فقط قصد بازی دارند. به حالت صورتش خیره می شوم

تاریخ ارسال: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

حس می کنم دخترکم یک زبان مشترک است بین من و آدمهای متفاوت اطرافم

تاریخ ارسال: ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬