اخبار مربوط به «معاینات چشمی در کودک»

این روزها کمتر کسی است که نداند معاینات دوره‌ای چشم‌‌پزشکی تا چه حد ضروری است و از بروز چه مشکلات و عوارضی پیشگیری می‌کند، اما خیلی‌ها هستند که هنوز نمی‌دانند از چه سنی باید این معاینات آغاز شود و هر چند وقت یک‌بار، تکرارشان لازم است. به همین دلیل هم بسیاری از پدر و مادرها […]