اخبار مربوط به «مضرات خرید زیاد اسباب بازی»

لطفا به بچه هایتان آن قدر لطف نکنید که لطف دیگران را وظیفه ببینند! برای تشویق؛ برای هدیه دادن؛ برای جایزه؛ برای مجازات؛ برای ندید گرفتن اشتباهاتشان، برای دراختیار قرار دادن، برای احترام گذاشتن، برای …! که بعدها لطف نزدیکان برایشان بی ارج شود، که همه ی زندگی شان بشود توقع پیدا و پنهان، که […]

تاریخ ارسال: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬