اخبار مربوط به «مصرف انار در بارداری»

اندام های مورد استفاده انار: برگ ، گل ؛ پوست ساقه های سبز و جوان ، پوست ، ریشه ، پوست میوه ، دانه. مصرف آب انار شیرین بعد از غذا برای تصفیه خون مفید است. انار جهت صفرا و تب صفراوی مفید است. قبل از غذا میل شود.

تاریخ ارسال: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬