اخبار مربوط به «مسواک»

اولین گام در راه مبارزه با پوسیدگی دندان تمرین کردن و آموزش دادن عادتهای خوب مسواک زدن است.

تاریخ ارسال: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

     مسواک مناسب برای کودکان مسواکی است که الیاف آن نرم بوده و سر مسواک کوتاه باشد و هرچه سن کودک کمتر باشد باید دسته مسواک ضخیم‌تر باشد. الیاف مسواک بزرگسالان باید نرم تا متوسط باشد و سطح الیاف مسواک که با دندان در تماس است دارای تیزی نباشد.  الیاف مسواک باید دارای نظم […]

تاریخ ارسال: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

هنگام مسواک زدن، بیشتر وقت را صرف دندان‌های عقب کنید

بچه ها معمولا ذوق دارند تا سی قسمت رنگ شود تا ببینند تصویر بعدی چیست

تاریخ ارسال: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬