اخبار مربوط به «مسئولیت پذیری کودکان»

ربط بی ربط همین جابود: مسئولیت پذیری بتواند دقت و تمرکز را بالا ببرد و همزمان سایر توانایی های دخترم را از سطح به عمق ببرد.

می توان به شکل گیری شورای خانواده اشاره کرد

تاریخ ارسال: ۱۲ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬

توی ذوقش نزنید: به کودکتان اجازه دهید کمکتان کند حتی اگر مفید واقع نشود و مجبور شوید کار را خودتان دوباره انجام دهید.

تاریخ ارسال: ۰۹ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: