اخبار مربوط به «مسئولیت و سازندگی»

این کتاب در دو جلد و ده فصل تهیه و تنظیم و چاپ گردیده و در مورد روش تربیتی اسلام حرف هایی برای گفتن دارد.

تاریخ ارسال: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬