اخبار مربوط به «مزاج شناسی»

اگر مقدار صفرا در بدن زیاد شود موجب غلبه این خلط نسبت به سایر اخلاط می‌شود

تاریخ ارسال: ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬