اخبار مربوط به «مرگ زودرس»

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که ۲۰ دقیقه راه رفتن تند در روز کافی است تا مانع از این مرگ زودرس شود. محققان به بررسی اثرات چاقی و ورزش در ۳۳۴۱۶۱ زن و مرد اروپایی در طول ۱۲ سال پرداختند. آن‌ها پی بردند احتمال مرگ افرادی که به میزان متوسط ورزش می‌کنند – معادل ۲۰دقیقه […]

تاریخ ارسال: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬