اخبار مربوط به «مراکز سقط جنین»

اتفاقات مخفیانه زیادی در جامعه با جدیت در جریان است، مسائلی که جامعه نسبت به آن آگاه بوده اما مدارا می‌کند و مسکوت می‌ماند.

تاریخ ارسال: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬