اخبار مربوط به «مراقبت های پس از درمان سرطان سینه»

یکی از تلخ ترین لحظاتی که برخی در زندگی خود تجربه می کنند، لحظه ای است که باخبر می شوند به سرطان مبتلا هستند، اما چنین خبری با وجود وحشت و بار تلخ روانی سنگینی که بر بیمار به جا می گذارد، برای بسیاری پس از طی دوره های درمانی که بموقع آغاز شده باشد […]