اخبار مربوط به «محمد مثل گل بود»

مجموعه “محمد مثل گل بود “، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر (ص) به کودکان است . این مجموعه, هر چهار حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با مردم و ارتباط با خلقت را شمال می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد.

تاریخ ارسال: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬