اخبار مربوط به «محصولات لبنی»

برخی خانواده‌ها بر این باورند که به محصولات لبنی بویژه شیر و ماست و پنیر شیرخشک می‌زنند. به همین دلیل محصولات حاوی شیر‌خشک را بی‌ارزش می‌دانند اما سوال اینجاست آیا واقعا به شیر و فرآورده‌های لبنی شیرخشک افزوده می‌شود‌؟ این درست است که بگوییم به هر محصولی که شیر خشک می‌زنند، ارزش تغذیه‌ای پایینی دارد‌؟ […]