اخبار مربوط به «محبت به اهل بیت»

امروز ما چه زیاد نیازمند مادرانی همچون ام البنین هستیم؛ مادرانی که عارف به امام زمان خویش باشند، مادرانی که کودکانشان را بر اساس محبت امام زمان تربیت کنند و مادرانی که نگذارند نسل بعدی بر اساس جاهلیت زندگی کنند و بر اساس جاهلیت بمیرند.

تاریخ ارسال: ۲۵ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬