اخبار مربوط به «مجموعه کتابهای دو‌ زبانه”مرز پرگهر”»

کودکان و نوجوانان با خواندن مجموعه ۱۲ جلدی “مرز پرگهر” با فرهنگها و گویشهای مناطق مختلف ایران از شمال تا جنوب و شرق تا غرب آشنا می‌شوند.