اخبار مربوط به «ماهیت»

دخترک این روزها من را یاد خودم می‌اندازد. یاد تمام کارهایی که توی زندگی دنبال کردم چون جایی خوانده یا شنیده بودم مهم‌اند.

تاریخ ارسال: ۰۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬