اخبار مربوط به «مادر مقتدر»

مادری مقتدر و مهربان باشیم برای بچه ها. نه گاهی مقتدر و گاهی مهربان. هر دو در کنار هم. آن زمان که اشتباهی می کند، در کمال اقتدار، محبت و عشق به او هدیه بدهیم تا مهربانی مان در قلبش خانه کند. تا از ترس نباشد که کار بدی انجام نمی دهد.

تاریخ ارسال: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬