اخبار مربوط به «مادری و خداگونگی»

مادری کردن را از آن جهت عاشقانه دوست دارم که مرا از خانه ی امن “من” بودن می کشاند بیرون ، آرام و موزیانه لانه می کند در وجودم

تاریخ ارسال: ۰۵ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬