اخبار مربوط به «مادری و تکامل»

بچه ها پیامبران خوبی هستند برای هدایت ما، به شرط آن که ما هم امت خوبی باشیم

تاریخ ارسال: ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

ایمنی از تو , مهابت هم زتو

تاریخ ارسال: ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬

وقتی مادر میشی فارغ از همه کارهای دنیا یه آدم دیگه میشی…

تاریخ ارسال: ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

هر چه که مقصد حرکت واضح تر و روشن تر باشد ، طی کردن مسیر ساده تر می شود . برای کسی که میداند به کجا میخواهد برسد ، تحمل رنجهای راه آسانتر و صبرو بردباری در مقابل سختیهای مسیر افزون تر میشود .

دارم سعی می کنم در جریان این تکامل قرار بگیرم… جریان سختیه!!!

تاریخ ارسال: ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: