اخبار مربوط به «مادری های من»

مادر که شده ام، مهربان شده ام. دیدن اشک هر بچه ای درونم می جوشد و با دیدن هر کودک ناراحت و دلتنگی قلبم فشرده می شود.

تاریخ ارسال: ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬