اخبار مربوط به «مادران شاغل»

تحقیقات جدید ثابت کرد که زنان شاغل دچار افسردگی کمتری هستند و از سلامت عمومی بهتری نسبت به مادرانی که در خانه با کودکان خود به سر می برند، برخوردار هستند و تفاوتی در سلامت مادرانی که به طور کامل یا پاره وقت کار می کنند، وجود ندارد.تحقیقات جدید ثابت کرد که مادران شاغل از […]

تاریخ ارسال: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

همه کودکان به یک شیوه با مسئله جدایی از مادر برخورد نمی‌کنند؛ بعضی از آنها با خوشحالی از مادر خداحافظی می‌کنند تا به محل کارش برود و بعضی دیگر ساعت‌ها گریه می‌کنند. بنابراین با توجه به شرایط خود و فرزندتان به‌گونه‌ای تصمیم بگیرید که به نفع هر دوی شما باشد. انجام وظایف مادری شاید یکی […]

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

با تعطیلی مراکز نگهداری از کودکان، مادران شاغل برای حضور در محل کار ناچارند تا کودکانشان را برای مراقبت به کسی بسپارند این در حالی است که بسیاری از مادران کسی را برای سرپرستی فرزندشان ندارند.

پیش از خروج از منزل حتما نوزاد را با شیر خودتان کاملا سیر کنید.

سر دوراهی بدی مانده بودم، تمام وجودم بودن با ایلیا را از من میخواست، اما از طرفی باید سر کار بر می گشتم

تاریخ ارسال: ۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

بازگشت به محیط کار، یکی ازدغدغه های همیشگی مادران جوان است.

تاریخ ارسال: ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬

ممکن است روحیه زنان با کار بیرون منزل همخوانی نداشته باشد و موجب ایجاد تبعاتی دیگری در جامعه شود.

تاریخ ارسال: ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬

کار بیرون از منزل در مقابل فرزندی که باید مهد گذاشته شود، یا او را به مادربزرگش بسپاریم

تاریخ ارسال: - - برچسب‌ها: ٬ ٬