اخبار مربوط به «لوزه سوم»

همه ما درباره لوزه‌‌ها زیاد شنیده‌ایم، ولی نمی‌دانیم لوزه‌‌ها چه وظایفی دارند

تاریخ ارسال: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها:

در لوزه سوم جراحی متفاوت بوده، در این بیماری نیاز به صبر است

تاریخ ارسال: ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬