اخبار مربوط به «لذت»

لذت‌هایتان را به زبان بیاورید، چرا که مغز شما هوشیارانه آنها را دریافت کرده و به کار می‌برد. این نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی است. تحقیقات او نشان داده است که ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده  آزاد کننده هورمونی ترشح می کند به نام کورتیکوتروفین، این ماده وظیفه ی تامین انرژی لازم بدن برای مقابله […]

تاریخ ارسال: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

عبور از لذتهای سطحی و اکتفا کردن به آن در حد ارضای نیازهای ضروری راه را برای پرداختن به لذتهای عمیق تر در وجود انسان باز می کند و در مراحل بالاتر و عمیق تر، ترک لذتهای دم دستی و سطح پایین پلکانی برای رسیدن به درک لذتهای اصیل روحی میشود

تاریخ ارسال: ۰۳ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬