اخبار مربوط به «لذت گرایی»

عبور از لذتهای سطحی و اکتفا کردن به آن در حد ارضای نیازهای ضروری راه را برای پرداختن به لذتهای عمیق تر در وجود انسان باز می کند و در مراحل بالاتر و عمیق تر، ترک لذتهای دم دستی و سطح پایین پلکانی برای رسیدن به درک لذتهای اصیل روحی میشود

تاریخ ارسال: ۰۳ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬