اخبار مربوط به «قلدری»

قلدری می‌تواند به صورت‌های مختلفی چون قلدری جسمی، کلامی و هیجانی دیده شود. در فرم قلدری فیزیکی، فرد قلدر با کتک زدن، هل دادن، لگد زدن و… به فرد قربانی آسیب می‌رساند. در قلدری کلامی نیز کودک با توهین، مسخره یا صدا کردن فرد قربانی با اسامی و اصطلاحات نامناسب، وی را مورد آزار قرار می‌دهد.

تاریخ ارسال: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

انضباط را با تنبیهات غیرجسمی ایجاد کنید، مانند محروم کردن کودک از امتیازات

تاریخ ارسال: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬