اخبار مربوط به «قصه درمانی»

اسدالله شعبانی در نشست تخصصی «رمز و رازهای قصه‌گویی برای کودکان» گفت: قصه‌گویی از دیرباز از بهترین روش‌ها برای انتقال فرهنگ به کودکان و نوجوانان بوده و دارای اقسام و شیوه‌های مختلفی است. با قصه‌گویی خلاق می‌توان پیام‌های جدید را به بچه‌ها منتقل کرد.

تاریخ ارسال: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬