اخبار مربوط به «قدس»

روز قدس، روز تبلور عقیده روز قدس، روز ثبوت عشق است، روز تبلور عقیده و روز فریاد است، روز شعور و شعار است، روز پیکار و جهاد است، روز مقاومت و ایثار است، روز همدردی است، روز رهایی است، روز باور دردِ جدا افتاده خویش و روز تبلور استقامت و مظلومیت است. قدس عزیز، ای […]

تاریخ ارسال: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬