اخبار مربوط به «فواید نگهدارنده ها»

مهم‌ترین اثر مثبت نگهدارنده‌ها جلوگیری از ایجاد میکروارگانیسم‌هایی است که می‌تواند سلامت انسان را تهدید کند. امروزه غذاهای کنسروی و شیرهای مدت‌دار و فرآورده‌های گوشتی بخشی از مواد غذایی مورد استفاده خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند. اغلب این مواد برای جلوگیری از فساد و کپک و قارچ و باکتری حاوی مواد نگهدارنده هستند. بعضی از مواد […]