اخبار مربوط به «فریز کردن مواد غذایی»

غذاها نباید برای مدت نامحدود داخل فریزر نگهداری شوند.

تاریخ ارسال: ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬