اخبار مربوط به «فرزند و بغض دشمنان»

حب اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنان ایشان، یکى از اصول مهم تربیتى مى‏ باشد که واکسینه کردن مغز و اندیشه فرزندان، در این باب ضرورى است.