اخبار مربوط به «فرزند دختر»

با تعجب و دلسوزی! می پرسند “دومی هم پسره!!” اکثرا با اطمینان از کفایت دو فرزند می گویند “عیبی نداره دختر بزرگ کردن سخته!”

تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬