اخبار مربوط به «فراگیری مهارت»

نخستین قدم‌های آموزش مهارت به بچه از حدود ۳ سالگی به بعد است که او تمایل دارد همه کارها را خودش انجام بدهد و مستقل باشد. برای آموزش نیاز به اهداف بلندمدت دارید و بعد از آن نوبت طراحی برنامه‌ای است که امروز در خانه برای بچه‌ها زمینه تجربه‌آموزی را فراهم کند.