اخبار مربوط به «فحاشی کودکان»

صرفا از روی تقلید در سیر رشد کلامی این الفاظ را به کار می برد.

تاریخ ارسال: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬