اخبار مربوط به «غلامرضا حیدری ابهری»

مجموعه “محمد مثل گل بود “، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر (ص) به کودکان است . این مجموعه, هر چهار حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با مردم و ارتباط با خلقت را شمال می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد.

تاریخ ارسال: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬

مجموعۀ چرا خدا چنین کرد تنها به هدف بالا بردن اطلاعات علمی کودکان نوشته نشده است، بلکه هدف اصلی از تولید چنین اثری، تقویت نگاه مومنانۀ کودکان به جهان و پر رنگ تر شدن عشق به خدای مهربان در دل آنان بوده است.

آشنایی با جهان آفرینش، آثار بسیار خوبی بر ذهن و دل کودکان به جای می گذارد.