اخبار مربوط به «غرب»

به باور ِ چشیده ی حقیر، تا آنجا که این سعی برای انسان محوری (خواه نامش اومانیسم باشد یا کودک محوری یا هرچیز دیگری در روانشناسی و تعلیم و تربیت) ادامه یابد

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

فرزند نامشروع یا به زعم روشنفکرانه با کمی پوشش متظاهرانه “فرزند خانواده تک والدینی”، فرزندی است که یا والد او مشخص نیست و یا از طریق رابطه جنسی نامشروع(خلاف موازین شرعی) موجودیت یافته است. سقوط هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم برابر شد با ظهور نسلی به نام “نسل فرزندان نامشروع”. در حقیقت پایان جنگ […]