اخبار مربوط به «غربالگری نوزاد»

کارشناس برنامه ژنتیک مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: سه تا پنج روزگی نوزاد بهترین زمان غربالگری است و توصیه می‌شود والدین در موارد فراخوان داده شده با سیستم درمانی بهداشتی همکاری کنند. عاطفه باقرصاد در گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: آزمایش غربالگری از طریق آزمایش بر روی لکه‌های خون تهیه شده از پاشنه پای نوزاد […]

تاریخ ارسال: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬