اخبار مربوط به «غذای کمکی نوزاد»

نیاز کودک به تغذیه در ماههای اول زندگیش به طور کامل فقط با شیر تامین میشود خواه از طریق شیر مادر یا شیرخشک. ذخیره آهن موجود در بدن کودک از هنگام تولد تا سن چهار تا شش ماهگی شروع به کاهش میکند. در عین حال در این فاصله زمانی فراهم شدن انرژی – پروتئین و […]

تاریخ ارسال: ۰۷ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬