اخبار مربوط به «عوارض فست فود»

مصرف فست فودها ضریب هوشی کودکان را کاهش میدهد.