اخبار مربوط به «علی اصغر»

چرا که “هر که شد کشته ی او نیک سرانجام افتاد” و یک مادر مگر جز سرانجام نیک برای فرزندش چیز دیگری میخواهد و علی کوچک امام حسین بزرگترین شهید کربلا شد و چه سرانجامی بهتر از این…

تاریخ ارسال: ۲۹ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

کمی آرام تازه خواب رفته

تاریخ ارسال: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬