اخبار مربوط به «علت سکسکه»

برای متوقف‌کردن سکسکه شیرخواران و نوزادان، کافی است آنها را بغل کنید، به پشتشان بزنید

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬